Praca

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowiska:

Firma AGRIO PLUS z branży rolniczej i komunalnej posiadająca w ofercie marki  Farmtrac, Farmet, Striegel, Opall-Agri, Cargill, Barenbrug, Manuli Ecobal

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

Handlowiec – doradca klienta

 

Miejsce pracy: Niedrzwica Duża

Zakres obowiązków:

 • Sprzedaż oferty firmy
 • Rozpoznawanie potrzeb klientów
 • Sprzedaż bezpośrednia ciągników i maszyn rolniczych oraz komunalnych
 • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy i długotrwałych relacji z klientami
 • Pozyskiwanie nowych klientów na powierzonym obszarze
 • Doradztwo techniczne w zakresie oferowanych produktów

Wymagania:

 • Znajomość rynku branżowego
 • Doświadczenie w pracy w sprzedaży min.1 rok
 • Prawo jazdy kat. „B”.
 • Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 • Rzetelność i uczciwość
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie
 • Nastawienie na realizację założonych celów
 • Mile widziana znajomość rynku artykułów do produkcji rolnej – gospodarstwa mleczne

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Możliwości rozwoju zawodowego.
 • Szkolenia specjalistyczne
 • Narzędzia pracy

Osoby zainteresowane prosimy o nadesłanie aplikacji (CV  i list motywacyjny) na adres biuro@agrioplus.pl

 

Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L. 2016 Nr 119, str. 1), informujemy że:
1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do prowadzenia procesów rekrutacyjnych z Pani/Pana udziałem pozwalające w efekcie końcowym na nawiązanie stosunku zatrudnienia.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie AGRIO PLUS SP. ZO.O. SP.K.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.
4. Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane na podstawie artykułu 6 ustępu 1 litera a), c) oraz f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy firmy AGRIO PLUS SP. ZO.O. SP.K. odpowiedzialni za przeprowadzenie procesu rekrutacji.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili zakończenia procesu rekrutacyjnego, w ramach którego złożyła Pani/Pan aplikację.
8. Bez uszczerbku dla innych administracyjnych środków ochrony prawnej przed sądem posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
9. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia złożonego na adres odpowiedniego administratora danych osobowych.

 

Kontakt z nami